Kinh Nghiệm Bỏ Phiếu Mới Của Quý Vị Là Đây! Văn Phòng Bầu Cử Quận Santa Clara hiện đại hóa việc bỏ phiếu và cung cấp cho cử tri sự linh hoạt và thuận tiện hơn.

 • Cử tri có thể bỏ phiếu tại bất kỳ Trung Tâm Bỏ Phiếu nào tại Quận Santa Clara
 • Cử tri sẽ có nhiều lựa chọn hơn và sẽ được chọn KHI NÀO, CHỖ NÀO và CÁCH NÀO để bỏ phiếu!

Trung Tâm Bỏ Phiếu

 • Trung Tâm Bỏ Phiếu tại Quận Santa Clara sẽ mở cửa 3 ngày trước khi Ngày Bầu Cử Tổng cộng là 4 ngày để Bỏ Phiếu
 • Vài Trung Tâm Bỏ Phiếu sẽ mở cửa 10 ngày trước khi Ngày Bầu Cử Trung Tâm Bỏ Phiếu sẽ mở cửa vào ngày cuối tuần cho cử tri thuận tiện hơn.

Lá Phiếu Bầu Bắng Thư

 • Có ba cách để bỏ phiếu
  • Mỗi cử tri đã ghi danh sẽ nhận được lá phiếu Bầu Bắng Thư từ ngày 3 Thấng Hai Gửi lá phiếu của quý vị trong​ một phong bì gửi lại đã được trả bưu phí​
  • Bỏ lá phiếu của quý vị vào ​tr​ong Thùng Bỏ Phiếu Chín​h Th​ức​​​​​
  • Nộp lại lá phiếu của qu​ý vị tại bất kỳ Trung Tâm Bỏ Phiếu nào

Nhận Lá Phiếu Tại Trung Tâm Bỏ Phiếu 

 • Bỏ phiếu vào trong tuần bầu ​cử (22 tháng Hai đến 3 tháng Ba, 2020)
 • Địa Điểm: Đến bất kỳ Trung​ Tâm Bỏ Phiếu nào trong toà​n Quận
 • ​Cách nào: Bỏ phiếu bầu bằng giấy hoặc trên máy bỏ phiếu mới​​

Đi Bầu Thuận Tiện Dễ Dàng

 • Trung Tâm Bỏ Phiếu thuận tiện với phương tiện công cộng
 • Trung Tâm Bỏ Phiếu ​sẽ có hỗ trợ bỏ phiếu và trợ giúp ngôn ngữ như
 • Tiếng Việt
 • Trong Quận sẽ có đến 110 Trung Tâm Bỏ Phiếu trong tuần bầu ​cử (22 tháng Hai đến 3 tháng Ba, 2020)

Quên Đăng Ký Bầu Cử?

 • Nếu quý vị quên đăng ký Bầu Cử, nhưng có đủ điều kiện để ghi danh, thì quý vị có thể xin lá phiếu “Conditional Ballot” tại Trung Tâm Bỏ Phiếu hoặc Văn Phòng Bầu Cử
 • “Conditional Ballots” sẽ cho quý vị quên đăng ký Bầu Cử và Bỏ Phiếu cùng một lúc Khi Văn Phòng Bỏ Phiếu xác nhận là bạn đủ điều kiện cử tri, phiếu bầu của bạn sẽ được mở và tính

 

This slideshow requires JavaScript.