Join us for the Vietnamese American Roundtable’s Virtual Commemoration of the 45th Anniversary of Black April. Today, April 30th, is the day that marks the fall of Saigon – the beginning of the refugee exodus from Vietnam. 

This year, the theme of our program is “Rooted: Uống Nước Nhớ Nguồn” a Vietnamese proverb reminding us that when we drink water, to also remember its source. With this theme, we want to honor 45 years of our community’s history of resiliency. We acknowledge how our ancestors and elders have planted seeds, growing roots far from home that will continue to bear the fruits of honor and pride for our families.

Tonight’s program was coordinated with performers recording in their homes while sheltering-in-place, demonstrating adaptability and creativity in us all. 

Facebook Livestream Starting at 6:30 p.m. pst: https://bit.ly/BlackApril2020

2020 Black April Online Reception Exhibits

2020 Black April Commemoration Full Program

***

Xin mời quý vị đến với Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen trực tuyến do cơ quan Hội Bàn Tròn Việt Mỹ – Vietnamese American Roundtable tổ chức. Hôm nay, ngày 30 tháng tư, đánh dấu 45 năm từ ngày thủ đô Sài Gòn thất thủ, chấm dứt cuộc chiến Việt Nam. 

Năm nay chúng tôi chọn chủ đề uống nước nhớ nguồn để ca ngợi và vinh danh 45 năm kiên cường của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Chúng ta ghi nhớ công ơn tổ tiên và ông bà đã gieo những hạt giống dù phải mọc rễ rất xa quê nhà, nhưng vẫn vươn lên, đơm hoa kết trái mang niềm tự hào cho giống nòi. 

Để đóng góp cho chương trình hôm nay, những người nghệ sĩ và diễn giả đã thực hiện từ nhà riêng mỗi người, trong lúc đang tuân thủ Luật Cách Ly, cho thấy sự sáng tạo và thích ứng với nghịch cảnh tuyệt vời của chúng ta.

Mời quý vị đón xem: https://bit.ly/BlackApril2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s