We, your friends at the Vietnamese American Roundtable (VAR) committed to improving the quality of life for all, want to encourage you to participate in the upcoming 2020 Census to make sure that you, your families, and communities, are counted! The U.S. Census, which occurs every 10 years, is an opportunity for the government to accurately count every person living in the United States so that federal resources and services are fairly allocated through our communities. 

To learn more about the Census, visit our Census2020 page or check back here for continuing updates on Census resources and information.

***

Chúng tôi, những người bạn tại Tổ chức Vietnamese American Roundtable (VAR), với sứ mệnh cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người, muốn khuyến khích bạn tham gia vào Thống kê Dân dân số năm 2020 sắp tới để đảm bảo rằng bạn, gia đình và cộng đồng của bạn được tính! Thống kê dân số Hoa Kỳ, diễn ra mỗi 10 năm, là cơ hội để chính phủ đếm chính xác dân số của Hoa Kỳ để phân phát kinh phí và dịch vụ liên bang đến cộng đồng của chúng ta một các công bằng.

Để tìm hiểu thêm, xin coi xêm trang Thống Kê Dân Số tại đây và trang này sẽ tiếp tục có thêm tài nguyên và thông tin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s