Despite the changing times, what has always remained constant after war is our ability to rebuild. We rebuild ourselves, our families, and we help build up the communities in which we live, to make them better. The Vietnam War has impacted our families in different ways that have made us into who we are today. The war that we endured has become a part of our history and has shaped us as a community. It is through adversity and surviving many wars over centuries that the Vietnamese people have become so resilient. Our perseverance and tenacity in overcoming all obstacles, and our desire to improve our quality of life has led to much success in the communities in which we live today.

Tell us in the comments your words of hope for our community and share how you have given back or plan to help others.

***
Tuy thời gian đã thay đổi, nhưng chúng ta vẫn giữ nguyên cho mình tinh thần và khả năng để gầy dựng. Sau những biến cố và thăng trầm, chúng ta luôn ra sức gầy dựng lại ý chí cho bản thân, gia đình, và tiếp tục nổ lực để giúp cộng đồng mình trở nên tốt đẹp và vững mạnh hơn.

 

Cuộc chiến Việt Nam đã để lại cho chúng ta nhiều tác động khác nhau, và đã để lại những vết thương hiện hữu, cũng như những nỗi đau vô hình. Nhưng những mất mát và nổi đau này cũng đã khiến cộng đồng của chúng ta ngày càng kiên cường và nó đã giúp tiếp thêm sức mạnh để chúng ta có thể vươn lên. Chính tinh thần bất khuất này đã giúp cộng đồng chúng ta đạt được những thành công đáng kể.

One thought on “Part II: A Hopeful and Brighter Future

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s