Annually on April 30th, VAR commemorates the Fall of Saigon in the City of San Jose.  This day is for our community to learn from one another and reflect on the tragic events that have defined our Vietnamese diaspora.  For the 43rd Commemoration in 2018, we reflected on the impact that the Vietnam War and the subsequent refugee experience had for the children at the time.

****

Part I:

Although America was the promise land, starting a new life here meant no jobs, no housing, no medical care, sometimes not even a stable food source. Although refugee children did not take on the physical and financial burden of providing for the family, they endured emotional and mental trauma that resulted from bullying, due to their different skin color, clothing, and accents. Some of them were fortunate enough to have the support system and guidance to overcome these struggles and thrive. Others, lacking guidance and support, had to seek out their own support system in order to survive the harsh realities of being an immigrant. These are some of their stories.

Tuy nước Mỹ được xem là miền đất hứa, để bắt đầu một cuộc sống mới trên xứ lạ nghĩa là phải làm lại từ đầu, không việc làm, không nhà cửa, không thuốc men, thẩm chí nhiều lúc cơm ăn không đầy ba bữa. Tuy các em không phải gánh nặng tài chính cho gia đình, nhưng các em lại phải đương đầu với những nỗi đau về tinh thần khi bị trêu chọc vì khác màu da, phong tục, quần áo, và giọng nói. Cũng có một số em may mắn có được sự dẫn dắt từ gia đình và người thân và đã khắc phục được những thử thách đó và vươn lên. Nhưng cũng có một số khác, vì cha mẹ bận bịu cơm áo gạo tiền, các em đã không may thiếu sự dẫn dắt đó nên đã gặp nhiều chông gai, có thể đã khiến các em lỡ bước trên đường đời. Và đây là vài câu chuyện của họ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s